Star City Saturday Fresh Market တြင္ ပါရမီဂက္စ္မွလည္း ပါ၀င္ေရာင္းခ်

            

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕၊ Star City ၌   က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Star City Saturday Fresh Market တြင္ ပါရမီဂက္စ္မွလည္း ပါ၀င္ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။