အာဆီယံ-အိႏိၵယ စီးပြားေရးထူးခ်ြန္ဆု ပါရမီစြမ္းအင္ကုမၸဏီမ်ား အုပ္စုရရွိ

ASEAN-India Business Excellence Award 2018

အာဆီယံ-အိႏိၵယ စီးပြားေရးေကာင္စီ (AIBC) မွ က်င္းပသည့္ ၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ-အိႏိၵယ စီးပြားေရးထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ မေလးရွားႏုိင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ယင္းထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြတြင္ အာဆီယံ-အိႏိၵယ စီးပြားေရးထူးခ်ြန္ဆု (ASEAN –India Business Excellent Award) ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သည့္ အစီအစဥ္လည္းပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ ယင္း ASEAN –India Business Excellent Awardကို ပါရမီစြမ္းအင္ကုမၸဏီမ်ား အုပ္စုအား ျမန္မာႏုိင္ငံကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမွင့္ ခံခဲ့ရၿပီး အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးျပည့္၀ထြန္းကိုယ္တုိင္တက္ေရာက္ကာ ဆုလက္ခံရယူခဲ့ ပါသည္။

Mr. Ken Tun, CEO, Parami Energy

The 3rd ASEAN India Business Summit is organised by the ASEAN India Business Council (AIBC) Malaysian Chapter on 27 November 2018 in Kuala Lumpur, Malaysia. The Business Summit consists of the ASEAN India Business Excellence Awards. Parami Energy Group of Companies was awarded as the ASEAN India Business Excellence Award Myanmar and CEO, U Pyi Wa Tun attended and accepted the award.