ယခုႏွစ္အတြင္း ေရနံဓာတ္ေငြ႕ရည္အုိးမ်ား ရန္ကုန္အိမ္သုံးေစ်းကြက္သုိ႔ ပါရမီစြမ္းအင္ ျဖန္႔ခ်ီမည္

ျပည္တြင္းစြမ္းအင္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ ပါရမီစြမ္းအင္ Parami Energy Group of Companiesသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အိမ္ေထာင္စု တစ္သိန္းခြဲေက်ာ္ကုိ LPG ေရနံဓာတ္ေငြ႕ရည္မ်ား ယခုႏွစ္အတြင္းမွာပင္ ျဖန္႔ခ်ီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ ဥကၠဌႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ျဖစ္သူ ဦးျပည့္၀ထြန္းက ေျပာဆုိသည္။

အင္ဒုုိနီးရွားႏုိင္ငံမွ တင္သြင္းထားေသာ LPG ေရနံဓာတ္ေငြ႕ရည္မ်ားအား ထုိင္းႏုိင္ငံ SMPC (Sahamitr Pressure Container) ကုမၸဏီထံမွ ၀ယ္ယူထားသည့္ ဆလင္ဒါအုိးမ်ားထဲသုိ႔ အလုိအေလ်ာက္စက္ျဖင့္ ဓာတ္ေငြ႕ျဖည့္တင္းကာ ေစ်းကြက္ျဖန္႔ခ်ီေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ေစ်းကြက္သုိ႔ ျဖန္႔ခ်ီရာတြင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ 5 Kg, 12 Kg ပမာဏ၀င္ ဆလင္ဒါအုိးမ်ားျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ီမည္ျဖစ္သည္။

ဦးျပည့္၀ထြန္းက “အရည္အေသြးမမွီေတာ့တဲ့ သက္တမ္းၾကာ၊ ခ်ဳိ႕ယြင္းေနတဲ့ ဂတ္(စ) (ဓာတ္ေငြ႕) အုိးေတြေၾကာင့္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ဂတ္(စ) ကုိ သုံးစြဲဖုိ႔ ေၾကာက္ရႊံ႕မႈေတြရွိေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဂတ္(စ) ျဖည့္တယ္ဆုိရင္လည္း လူအင္အားနဲ႔ ျဖည့္ေနတာေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္စု သိန္းနဲ႔ခ်ိီၿပီး သုံးစြဲဖုိ႔ အဆင္မေျပႏုိင္တာေတြကုိ ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိ LPG ေရနံဓာတ္ေငြ႕ရည္သုံးစြဲမႈအေနအထားသည္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ လြန္စြာနည္းပါးလ်က္ရွိၿပီး လူဦးေရ၏ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သာ LPG ေရနံဓာတ္ေငြ႕ရည္မ်ားသုံးစြဲႏုိင္ေသးသည္ဟု ဦးျပည့္၀ထြန္းက ေျပာသည္။

၎က ဆက္လက္ၿပီး “ အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏုိင္ငံမွာဆုိရင္ LPG ကုိ လူဦးေရရဲ႕ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္အထက္က အသုံးျပဳၿပီး သုံးတဲ့ပမာဏက တစ္ႏွစ္ကုိ LPG ဓာတ္ေငြ႕ရည္ တန္ခ်ိန္ ေလးသန္းေလာက္ရွိပါတယ္” ဟု ျဖည့္စြပ္ေျပာဆုိသည္။

ျမန္မာ၏ လူဦးေရ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ေလာက္က သုံးစြဲႏုိင္ေသးသည့္ LPG ဓာတ္ေငြ႕ရည္ပမာဏမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ခုႏွစ္ေသာင္းခန္႔သာရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာျပည္ေစ်းကြက္ကုိ ၾကည့္ရင္ တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းေတာင္ မျပည့္ပါဘူး။ အဆေပါင္း ၄၀ ေတာင္မရွိဘူး” ဟု ဦးျပည့္၀ထြန္းက ႏႈိင္းယွဥ္ျပသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ ျမန္မာျပည္အိမ္ေထာင္စု တစ္သန္းေက်ာ္အား ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ LPG ဓာတ္ေငြ႕ရည္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးသြားႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ယခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းက ေျပာဆုိထားဖူးရာ ပါရမီစြမ္းအင္အေနႏွင့္ အစုိးရ၏ အစီအစဥ္ကုိ ပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ေ၀စုရရွိရန္ ယခုကဲ့သုိ႔ လုပ္ကုိင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏွစ္စဥ္ LPG တန္ခ်ိန္ ခုႏွစ္ေသာင္းခန္႔အား နယ္စပ္မွ တင္သြင္းေနၿပီး ပါရမီစြမ္းအင္အေနႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ သန္လ်င္ရွိ LPG ဆိပ္ကမ္းကုိ ငွားရမ္း၍လည္းေကာင္း၊ Elite Petroleum Company က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွစတင္ကာ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ ၎တုိ႔၏ ဆိပ္ကမ္းမွ သေဘာၤမ်ားျဖင့္ LPG ဓာတ္ေငြ႕ရည္မ်ားကုိ တင္သြင္းလ်က္ရွ္ိသည္ဟုသိရသည္။

ေရနံ၊သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ယခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္အိမ္ေထာင္စု တစ္သိန္းခြဲေက်ာ္အား LPG ဓာတ္ေငြ႕ရည္ ျဖန္႔ခ်ီသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ ျမန္မာျပည္အိမ္ေထာင္စု ႏွစ္သန္းကုိ LPG ဓာတ္ေငြ႕ရည္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးသြားမည္ဟုလည္း သိရသည္။

“ႏုိင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ႏွစ္စဥ္ အ႐ႈံးခံၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကုိ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးေနရပါတယ္၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အသုံးျပဳတာအမ်ားဆုံးအခ်ိန္ကလည္း ထမင္း၊ဟင္းခ်က္တဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ပါရမီစြမ္းအင္၏ ဥကၠဌႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးျပည့္၀ထြန္းက ဆုိသည္။

Source: BETV News