ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ကမ္းနီတုိက္နယ္ ေဆးရံုမီးလင္းေရးအတြက္ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု CSR အစီအစဥ္အျဖစ္ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္သံုးလ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစနစ္လွဴဒါန္း

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေရႀကည္ျမိဳ့နယ္ ကမ္းနီ ေက်းရြာရွိ တုိက္ နယ္ ေဆးရံု မီးလင္းေရးအတြက္ ပါရမီစြမ္းအင္ ကုမၸဏီမ်ား အုပ္စု ႏွင့္ Belgium ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Bright Foundation တို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည့္ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္သံုးလ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစနစ္ လွဴဒါန္းျခင္း အခမ္း အနားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ၁၄ ရက္တြင္  အဆိုပါေဆးရံု ပရိ၀ုဏ္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ထိုအခမ္းအနားသို႔ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕မွ လမ္းပန္းနွင့္လ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေဌး၊ တုိင္းေဒသႀကီး လွြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္စသည့္ ျပည္သူ တင္ေျမွာက္ထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္ မ်ား ၊ တုိင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္း မ်ား၊ ပါရမီစြမ္းအင္ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုမွ တာ၀န္ရွိ သူမ်ား၊  Bright Foundation မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ေက်းရြာ သူေက်းရြာသားမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

 

ပါရမီစြမ္းအင္ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စု၏ CSR အစီအစဥ္တစ္ခုအျဖစ္စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ အဆိုပါ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ အားေပးစနစ္တြင္ ဘယ္ဂ်ီယံ၊ ဂ်ာမဏီ၊ ၾသစတီးယားစသည့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာျဖင့္ အဆင့္ျမင့္စြာထုတ္လုပ္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳထားသည္ဟု သိရသည္။ ထို႔အျပင္ ဆိုလာျပားမ်ားသည္ လည္း တရုတ္ျပည္မွ ဥေရာပသို႕ တင္ပို႔ေသာ ပိုလီမာႏွစ္ထပ္ပါ၀င္သည့္ အေကာင္းဆံုးဆိုလာျပားမ်ားျဖစ္ေသာေႀကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိ တပ္ဆင္အသံုးျပဳေနသည့္ ဆိုလာစနစ္မ်ားအနက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟုသိရွိရပါသည္။

 

Bright Foundation ၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ Mr.Nando ကိုယ္တုိင္ ဦးေေဆာင္ ပါ၀င္လ်က္ ရိုေမးနီးယား လူမ်ိဳးအင္ဂ်င္နီယာက တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ထိုဆိုလာစနစ္သည္ အရည္အေသြး ျမင့္မားသည့္ အတြက္ ႏွစ္၂၀ၾကာရွည္တိုင္ေအာင္ သံုးစြဲႏုိင္ မည္ျဖစ္ေႀကာင္း၊ ထုတ္လုပ္ေပးမည့္ လ်ပ္စစ္သည္လည္း ေဆးရံု၏ ဓါတ္မွန္စက္မ်ား အပါအ၀င္ စက္ကရိယာ ပစၥည္းမ်ားကို ေကာင္းစြာ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ လံုေလာက္ရံုသာမကဘဲ ပိုလ်ံေနသည့္အတြက္ ေက်းရြာလူထုအတြက္ လိုအပ္သလို မ်ွေ၀ သံုးစြဲႏုိင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။